Alumni | Feedback | Career with Us | Contact Us 
   
   
     
Introduction & History
Archives
Brahmin Organisations
Scholarship Distribution
Pt. Viswanath Sharma Scholar

Financial Assistance to Brahmin Organisations/Others by Pt. Vishwanath Sharma Hindu Charitable Trust

Date
Name of the Receiver Amt. Cheque/Draft No. Gross Total
1999-2000
14.4 Patrakar Kalyan Kosh Sangh, Jhansi 21000.00 503014  
15.4 Sri. Brahmin Samaj, Sikohabad, Firozabad 1100.00 503015  
14.5 Brahmin Mahamandal, Lalitpur 11000.00 504445  
4.1 Akhil Bhartiya Kanyakubj Board, Jabalpur 7000.00 533454  
26.2 Sri. Kanyakubj Mandal, Bhopal (Sri. R.K. Trivedi, 25, Maharana Pratap Nagar, Bhopal) 10000.00 533485  
  Misc. (Other Social Organisations) 10000.00    
  Year Total 60100.00   60100.00
2000-01
4.4 2nd Brahmin Yuvak-Yuvati Parichey Sammelan Aayojan Samiti, Gwalior 71,000.00    
11.5 2nd Brahmin Yuvak-Yuvati Parichey Sammelan Aayojan Samiti, Gwalior 10,000.00 539512  
15.5 Hegadwar Smarak Samiti Vidyalaya, Nagpur 21,000.00 539515  
20.6 Sri. Brahmin Samaj, Sikohobad, Firozabad      
  Manrakhan Lal Sharma, 1109, Shambhunagar 11,000.00 539535  
20.6 Rajasthan Vipra Seva Samiti   1,501.00 535536  
9.8 Gaur Brahmin Samaj Seva Sansthan, 177, Shastrinagar, Chittorgarh   5,000.00 539567  
14.9 Jai Srikrishan Gaushala, Digara 5,000.00 Cash  
11.10 Prabhu Ramlal Sangeet Vidyalaya, Jhansi 10,000.00 539595  
13.10 Aadi Gaur Brahmin Sabha, Bheelwara, Yugal Kishore Suroliya, I-2, Basant Vihar, Bheelwara 21,000.00 516301  
18.10 Sri. Raghav Gaur Sambardhan Samiti, Mauranipur (Rameshchandra Mishra, Gopal Ganj, Mauranipur) 11,000.00 516304  
2.12 Ram Charitra Manas Sammelan, Baragaon, Jhansi 10,000.00 Cash  
30.12 Mehandi Bagh Mandir, Jhansi 3,000.00 Cash  
15.1 Sri. Tripathi, Army Public School, Jhansi 25,000.00 516336  
27.1 Aadi Gaur Brahmin Sabha, Bheelwara 21,000.00 516343  
23.2 Hanumant Mandal, Jhansi   2,100.00 Cash  
  Misc. Aid 15,000.00 Cash  
  Year Total 42,601.00   302701.00
2001-02
11.4 Police School, Jhansi (Through SSP, Sri Tripathi). 11000.00 516378  
5.5 Brahmin Kalyan Parishad, Meerut 25000.00 516398  
8.5 Aadi Gaur Brahmin Sabha, Bheelwara 9000.00 722796  
25.5 Sri. Brahmin Samaj, Sikohabad 25000.00 722779  
20.6 Children Education Society, Jhansi, Through - Mishraji 11000.00 722790  
20.6 Brahmin Mahasabha, Konch 5000.00 772791  
22.8 Kenchi Ashram, Nainital 11000.00 Cash  
3.10 Sharda Mishra, Jhansi (Med. Stud.) 10000.00    
8.10 Sri. Brahmin Samaj, Sikohabad 11000.00 414001  
17.10 Kunj Bihari Mandir, Jhansi 10000.00 Cash  
8.11 Gayatri Parivar, Jhansi 5000.00 Cash  
13.11 Sanjay Purohit, Lalitpur (Med. Stud.) 8000.00    
16.11 Prabhu Sriram Sangeet Vidyalaya 25000.00 Cash  
26.11 Bundelkhand University, Jhansi 100000.00 414027  
2.12 Ashish Purohit, Jeeron (Engg. Stud.) 10000.00    
18.12 Bundelkhand University, Jhansi 100000.00 414041  
28.12 Kamlakar Chaturvedi, Satna 1100.00 414053  
28.12 V.P. Pandey, Satna 1100.00 414054  
7.1 Kanyakubj Brahmin Sabha, Kota 5000.00 414062  
7.1 Rashtriya Brahmin Samaj, Dehradun 1500.00 414063  
8.1 Aadi Gaur Brahmin Sabha, Bheelwara 11000.00 414068  
11.1 Sushil Madhav Parashar (Engg. Stud.) 10000.00    
17.1 Akhil Bhartiya Budhjivi Sammelan, Meerut, Through - Sri. V.N. Sharma 20000.00 414075  
9.2 Vivekanand Kendra Pratisthan, Kanyakumari 5000.00 414087  
27.2 Sri. Brahmin Samaj, Sikohabad 11000.00 414095  
1.3 Ajitabh Dixit, Chatarpur (Higher Edu.) 3000.00    
1.3 Dheerendra Shukla, Chirgaon (Higher Edu.) 2500.00    
25.3 Northern India Mesonik Charitable Society School, Delhi, Pt. Deevan Sahab 25000.00 420809  
  Year Total 472200.00   774901.00


Date Name of the Receiver Amt.
Cheque/Draft No. Gross Total
2002-03
2.4 Aadi Brahmin Brahmin Sabha, Bheelwara 8000.00 420816  
10.4 Sarva Brahmin Mahasabha Samiti, Jhansi 11000.00 420845  
11.4 Aadi Gaur Brahmin Sabha, Bheelwara 6000.00 420846  
12.4 Rashtriya Brahmin Samaj, Dehradun 2500.00 420848  
6.5 Gaur Vipra Vidyalaya Karyakarini Samiti, Jaipur 51000.00 420856  
12.6 Neem Karoli Maharaj Ashram, Kenchi Nainital 11000.00 Cash  
29.7 Sri B.K. Goswami, Through Kanya Polytechnic, Saharanpur 35000.00 420892  
2.9 Bandhav Samiti, Jhansi, C/o. Pt. Chatterji 11000.00 Cash  
13.9 Bhai Pramanand Vidya Mandir, New Delhi, Pt. Ashwini Sharma 50000.00 431666  
16.9 Bundelkhand University, Jhansi 100000.00 431671  
6.10 Akhand Paramdham Seva Samiti, Jhansi 11000.00 431693  
31.10 Durga Utsav Samiti, Jhansi, Pt. Chatterji 4200.00 Cash  
4.11 Bhai Pramanand Vidya Mandir, New Delhi, Pt. Ashwini Sharma 51000.00 433674  
25.11 Kunj Bihari Mandir, Jhansi 2100.00 Cash  
28.1 Sarva Brahmin Mahasabha, Jhansi 1500.00 Cash  
28.1 Manik Chandra Sharma, Bheelwara 5000.00 451472  
31.1 Kunj Bihari Mandir, Jhansi 2500.00 374013  
  Year Total 362800.00   1137701.00
2003-04
26.3 Ram Janki Temple, Jhansi (For Ujjain Kumbh) 2000.00 Cash  
5.4 Brahmin Kalyan Mahasangh, Jhansi 2100.00 Cash  
29.4 Northern India Charitable Society School, New Delhi, Pt. Ram Swaroop Deewan 25000.00    
29.4 Pt. Sharma, Amit Handicapped School, Mesonik Society, New Delhi 11000.00    
2.5 Brahmin Adarsh Vivah Mahotsav, Madawara 5100.00    
14.5 Yuva Brahmin Mahasangh, Jhansi 5000.00    
23.6 Usha Tiwari, Mahoba 5000.00 426129  
23.6 Ajay Tiwari, Mahoba 5000.00 426130  
2.7 Kunj Bihari Temple, Jhansi 4500.00    
18.8 Neem Karoli Baba, Nainital 11000.00 Cash  
28.8 Dhyanchand Memorial Hockey Tournament, Jhansi 15000.00 Cash  
16.9 Samagra Vikas Sansthan, Lucknow 50000.00 591872  
20.9 Him Jyoti Foundation, Dehradun 50000.00 220891  
8.10 Ganpati Sacchidanand Abhidoot Peeth 2000.00 Cash  
10.10 Bhartiya Brahmin Kalyan Mahasangh, Satna 2100.00 Cash  
4.12 Bundelkhand Seva Mandal, Jhansi 7000.00 Cash  
11.12 Sanskrit Research Academy, Mandya, Banglore 50000.00 451440  
11.12 Bidneshwar Souhadra Sehkari, Gulbarg 25000.00 451442  
29.1 Regiment Fund 14 Horse, Sangroor 10000.00 088063  
7.2 Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, Orai 2500.00 451469  
12.2 Ram Janki Temple, Jhansi (For Cow) 3000.00 Cash  
14.2 Rashtriya Brahmin Samaj, Dehradun 3500.00 451472  
13.3 Divye Prem Seva Sansthan Vidyalaya, Haridwar 25000.00 374013  
  Year Total 320800.00   1458501.00
2004-05
10.4 Ayappa Temple, Jhansi 3000.00 Cash  
13.4 Him Jyoti Foundation, Dehradun 25000.00 374019  
28.4 Sanskrit Research Academy, Mandya-Banglore 50000.00 374026  
28.4 Himanshu Trivedi, Student, Hathras 20000.00 374030  
  Manisha Mishra, Belatal (In 3 installments) 22000.00    
20.5 Khatu Shyam Bhakht Mandal 2100.00    
20.5 Ramesh Chandra Kushwaha (Medical Assistance) 5000.00    
22.5 Ramma Sehgal (Agra Hospital) (Medical Assistance) 3506.00    
17.7 Upendra Kumar Dubey, Jhansi 10000.00    
17.7 Rajat Goyal, Jhansi 10000.00    
21.7 Kshitiz Mansingh Kale, Mumbai 1500.00    
30.7 Kenchi Ashram, Nainital 11000.00    
30.7 Bhagirath Dham Samiti, Garhwal 31000.00    
30.7 Yadvendra Lodge, Mesonik, Chandigarh 10000.00    
5.8 Km. Anjali Dwivedi, Raath 2500.00    
11.8 Yagdutt Sharma, Garotha 5000.00    
19.8 Regional Ground Lodge of Western India, Mumbai 25000.00    
20.8 Brahmin Mahasabha, Konch 11000.00    
26.8 Bundelkhand University (Scholarship) 50000.00    
26.8 Bundelkhand University (Award to employees) 20000.00    
3.9 Rajeev Sharma, Jhansi 7000.00    
12.9 Ramesh Sehgal (Medical assistance to Mentally disabled children) 20000.00    
16.9 Gaur Brahmin Sabha, Narnol 11000.00    
26.9 SSP Office, Jhansi 2100.00    
26.9 PAC, Jhansi 3100.00    
22.9 Deepak Dwivedi, Bharatpuri, Karvi 10000.00    
15.10 Km. Divya Tripathi, Raath 3000.00    
19.10 Army School, Jhansi 25000.00    
19.10 Rajat Goyal, Jhansi 10000.00    
19.10 Upendra Kumar Dubey, Jhansi 10000.00    
22.10 Maa Pitambara Peeth, Datia 31000.00    
24.10 Pt. Abhilash Sharma, Chirgaon 2500.00    
24.10 Rajeev Kumar Sharma, Talode, Chirgaon 2500.00    
24.10 Gaurav Purohit, Jhansi 2500.00    
24.10 Km. Renu Dixit, Jhansi 2500.00    
24.10 Km. Bhawna Tiwari, Jhansi 15000.00    
25.10 Sanadhya Sangam, Jabalpur 1100.00    
26.10 Km. Nidhi Agarwal, Konch 3000.00    
7.12 Akhil Bhartiya Rashtriya Brahmin Sabha, Unnao 2500.00    
20.12 Prerna Seva Trust, Bhopal 11000.00 384453  
31.12 Kanyakubj Mandal, Bhopal 5000.00 384455  
31.12 Nirala Bhavan Trust, Bhopal 11000.00 384454  
10.1 Gayatri Parivar Trust, Jhansi 11000.00 384460  
17.1 Bal Kavi Beragi, Mandir Trust 25000.00    
8.2 Akhil Bhartiya Rashtriya Brahmin Sabha, Unnao 2100.00    
9.3 Yogesh Dubey, Jhansi 2000.00    
21.3 Kundan Singh, Kotra, Jalaun 2500.00 384469  
  Year Total 551006.00   2009507.00


Date Name of the Receiver Amt.
Cheque/Draft No. Gross Total
2005-06
1.4 Jai Shri Gaushala Samiti, Digara 21000.00 384497  
11.4 Round Table India Trust, Chennai 250000.00 144940  
13.4 Ayappa Puja Samiti, Jhansi 5000.00 384488  
20.4 Vivekananda Kendra International, Delhi 11000.00 348892  
20.4 Girishanand Ashram Trust, Haridwar 5000.00 348893  
21.4 Bindeshwari Dham Kush Ghat, Narahat 2500.00 348894  
7.5 Kunj Bihari Temple, Gwl Road, Jhansi 2198.00 Cash  
7.5 Gaur Brahmin Sabha, Narnol 3100.00 393241  
25.5 Sankat Mochan Mnadir, Paricha, Jhansi 2100.00 Cash  
25.5 Sri Ram Mahayagya, Simardha, Gwl Road, Jhansi 2100.00 Cash  
11.5 Akhil Bhartiya Kushwaha Mahasabha, Jhansi 5000.00 Cash  
8.7 Kshitiz M. Kale, Mumbai 2500.00 807417  
8.7 Himanshu Trivedi, Hathras 10000.00 807418  
12.7 Avdesh Bhardwaj, Punch 10000.00 393256  
5.10 Haridevi Smarak Nidhi, Thakur Gangti Patna 25000.00 334094  
5.10 Amita Sharma, Mahoba 3000.00 552812  
5.10 Nidhi Agarwal, Konch 2000.00 552813  
4.11 Eskon Temple, Jhansi 2100.00 Cash  
6.11 Regional Grand Lodge Of Western India, Mumbai 5000.00 355246  
1.11 Hemant Kumar, Jhansi (Loan) 15000.00 393291  
27.12 All India Kichan Garden Association, Delhi 5000.00 000785  
27.12 Fisher Memorial Society, Allahabad 5000.00 000786  
27.12 Kanyakubj Mandal, Bhopal 5000.00 000788  
25.1 Akhil Bhartiya Rashtriya Mahasabha, Unnao 5000.00 151491  
4.2 Deepak Dwivedi, Bharatpuri, Karvi 8000.00 510454  
4.2 Brahmin Mahasabha, Konch 1100.00 998331  
21.2 Mahakaleshwar Temple, Jhansi 1100.00 Cash  
7.3 Sirdi Saibaba Temple Society, New Delhi 21000.00 185702  
14.3 Pracheen Mahakaleshwar Temple, Jhansi 2500.00 Cash  
24.3 Sant Durga Sansthan, Goa 1000.00 Cash  
  Year Total 438298.00   2447805.00
2006-07
8.4 Pracheen Mahakaleshwar Temple, Jhansi 2000.00 Cash  
9.4 Akhil Bhartiya Kanyakubj Brahmin Mahasabha, Unnao 2500.00 185706  
19.4 Kushagra Rawat, Datia 5000.00    
25.4 All India Musayara Kameti, Jhansi 2500.00 Cash  
16.5 Arihant Jain, Jhansi 5000.00 182715  
18.5 Yagdutt Sharma, Garotha (Loan) 10000.00 182717  
31.5 Jagat Raj Arjariya, Jhansi 11000.00    
16.6 Pracheen Mahakaleshwar Temple, Jhansi 1000.00    
21.6 Manish Singh, Jhansi 5000.00    
10.7 Choudhary Charan Singh Education Trust, Jhansi (Sri. Hargovind Kushwaha) 15000.00    
10.7 Maa Pitambara Peeth, Datia 51000.00    
24.7 Kshitiz M. Kale, Mumbai 2500.00    
3.8 Eskon Temple, Jhansi (Janmashtmi) 2100.00    
22.8 Hemant Trivedi, Hathras 15000.00    
28.8 Arvindo Ashram, Delhi 8000.00    
4.9 Amit Shukla (Sri. Gaya Prasad Shukla, Kanpur) 10000.00    
4.9 Kunj Bihari Temple, Jhansi 501.00    
4.9 Bundeli Vikas Sansthan, Chatarpur 10000.00    
5.9 Durga Temple, Jhansi 500.00    
17.9 Mohit Kumar Saraswat, BHEL, Jhansi 2500.00    
17.9 Himanshu Shukla, Avas Vikas, Jhansi 2500.00    
17.9 Mayank Kumar Tiwari, Talod, Moth, Jhansi 2500.00    
17.9 Km. Kamini Mishra, Chirgaon, Jhansi 2500.00    
17.9 Km. Pratiksha Goswami, Datia 2500.00    
17.9 Km. Preeti Sharma, Outside Datia Gate, Jhansi 2500.00    
17.9 Km. Ekta Vyas, Nai Basti, Samthar, Jhansi 2500.00    
17.9 Manish Kumar Mishra, Nagra, Jhansi 2500.00    
17.9 Avdesh Bhardwaj, Punch 10000.00    
18.9 Rama Kushwaha, Jhansi 10000.00    
9.10 Ram Lila Kameti, Sadar Bazar, Jhansi 1000.00    
11.11 Shalasar Balaji Bhakht Mandal, Jhansi 5100.00    
11.11 Ram Temple, Mehandi Bagh, Jhansi (Sugar) 1975.00    
11.11 Pracheen Mahakaleshwar Temple, Jhansi 500.00    
8.12 Surabhi Mishra, Jhansi 5000.00    
9.12 Bhai Parmanand Smarak Samiti, New Delhi 10000.00    
1.1 R.R. Kanchan (Teacher Award) 11000.00    
1.1 R.R. Baghmare (Teacher Award) 11000.00    
25.1 Brahmin Mahasabha, Jhansi 10000.00    
6.2 Pracheen Mahakaleshwar Temple, Jhansi 1501.00    
6.2 Akhil Bhartiya Kanyakubj Brahmin Mahasabha, Unnao 2100.00    
13.2 Ritu Sharma 1000.00    
13.2 Dushyant Dwivedi, Mahoba (C/o. Datia) 5000.00    
21.2 Yatri Theatre Association, Mumbai 15000.00    
  Year Total 278777.00   2726582.00
2007-08
10.4 Shirdi Shi Baba Temple  Society, New Delhi   75,000.00 144965  
20.4 Brahmrishi Seva Sansthan, Jhansi 21,000.00 182850  
3.5 Maharana Pratap Pratimakosh 21,000.00 185733  
21.5 Gour Brahmin Sabha, Narnol  2,100.00 185733  
7.6 Gour Brahmin Sabha, Narnol  2,500.00 185735  
20.7 Maharani Laxmibai Jr. High School Jhansi 21,960.00 182866  
30.7 Neem Karoli Maharaj Kanchi ashram , Nanital 11,000.00 Cash  
11.8 Ram Krishan Mishan, Khetri, Rajasthan 5,000.00 252333  
18.8 Pavan Kumar Ojha, Jhansi 11,000.00 182877  
18.8 Ramswaroop Verma , Jhansi 11,000.00 182878  
29.8 Sports World - Sports Item 4,180.00 182883  
5.9 Hanuman Mandir , Badagaon Gate , Jhansi 1,100.00 Cash  
7.9 Fatriya Mandir , LaxmiGate , Jhansi 2,500.00 Cash  
8.9 Hemant Kumar (Loan) 15,000.00 Cheque  
4.10 Yagya Dutt Sharma, Garotha (Moth) 10,000.00 252336  
9.1 Arya Samaj ,Sadar Bazar Jhansi 10,000.00 182898  
9.1 Vinod Gupta Charitable Foundation (Girls Politechnic) , Gudgaon  35,000.00 185744  
22.1 Bandhav Samiti ,Sayniar Gate , Jhansi 500.00 Cash  
25.1 Kalimata Mandir , TopKhana , Jhansi 501.00 Cash  
1.11 Regional Grand Lodge of Northern India ,New Delhi 2,100.00 185746  
21.11 Aurbindo Ashram , New delhi 10,000.00 144976  
2.12 Ram Vivahaotsav , Jhansi 2,500.00 Cash  
10.12 Maharani Laxmibai Jr. High School Jhansi 5,935.00 182927  
30.01 All India  Kitchen Garden Association , New Delhi 5,000.00 144791  
4.02 Kanyakubj Mandal Nirala Bhawan , Bhopal 8,000.00 182935  
18.2 Nitesh Yadav, Datia 7,000.00 252345  
21.2 Nevyuvak Balmiki Samaj Utthan , Jhansi 5,000.00 243728  
2.3 Maithel Brahmin Mahasabha , Jhansi 11,000.00 243730  
8.3 Bal Vidya Mandir Jr. High School Jhansi 6,100.00 243734  
8.3 Maha Kaleshwar Mandir, Babagaon (Rajababa) 5,000.00 201972  
14.3 Brahmrishi Seva Samiti, Jhansi 12,000.00 243735  
  Year Total 339,976.00   3,066,558.00
2008-09
24.5 Sarvadharma Sudhar Samaj Samiti, Jhansi 15,000.00 243757  
29.5 Jagat Guru Ram Bhattacharya Viklang Vishwavidyalya, Chitrakoot 31,000.00 399556  
12.6 Sri Sri 1008 Sri 66th Rudra Mahayagya, Ambabai 4,600.00 Cash  
30.6 Khati Baba Mandir, Keshavpur, Jhansi (Sariya) 11,188.00 243759  
1.7 Indian Medical Association 11,000.00 243761  
5.9 Alha Samiti, Mahoba 10,000.00 299080  
07.10 Shri Balyuvak Ram Lila Samiti 11,000.00 299093  
12.10 Maharishi Balmiki Janmotsva Samiti 5,100.00 299095  
12.10 Raghuveer Sharan Babele - Akhada 11,000.00 299096  
12.10 Meharban Singh - Kusti 5,000.00 299097  
7.11 Pawan Kumar Ojha, Yog Prashikshak, Laxmi Vyayam Mandir, Jhansi 11,000.00 299103  
24.11 Sh. Ram Manohar Lohiya Kanya U.M. Vidyalaya, Banpur, Lalitpur 11,000.00 299108  
4.12 Gayatri Maharaj Trust, Gurudwara, Taliya, Jhansi 11,000.00 299112  
10.12 Gayatri Shakti Peeth, Antiya Tal, Jhansi 11,000.00 386177  
10.12 Maharishi Balmik Sansthan, Jhansi 5,100.00 386178  
13.12 Shri Digambar Jain Sidh Kshetra, Babagiri, Talbehat, Lalitpur 5,100.00 386179  
13.12 Sudama Prasad Jr. High School, Talbehat, Lalitpur 10,000.00 386180  
  Koshi Flood, Bihar 200,000.00    
18-12 Guru Ram Charan Akhada 12100.00 386183
10-01 Sheela Sharma Memorial Trust 11000.00 Cash
02-02 Spik Maikey Jhansi 2500.00 386202
09-02 Kshatriya, Lodhi, Rajput Mahasabha Jhansi 5100.00 Cash
16-03 Salasar Bhakt Mandal  5100.00 Cash
21-03 Mahakalashwar Temple Jhansi 2101.00 Cash
  YEAR TOTAL 37901.00   3592749.00
2009-2010
05-05 108 Kundiya vishnu Mahayagya, Pahadi 21000.00 327873
27-05 Raikwar, Dheemar Samaj Jhansi 15000.00 484189
04-06 Namdev Samaj Adarsh Vivah 5100.00 484200
06-07 Mahant Pursottamdas Chirgaon, Jhansi 2500.00 484209
07-08 Radha Krishna Temple Jhansi 1100.00 Cash
17-09 Mr. Kailash Narayan Pathank 21000.00 495493
27-09 Shri Nrasingh Ramleela Samiti, Lalitpur 17000.00 495497
01-10 Durga Utsav Jhansi 501.00 Cash
25-10 Shri Saniji Maharaj Temple 20000.00 Cash
04-11 Mr. Sharad Tiwari, (President - Alha Parisad) Mahoba 10000.00 495512
14-11 Childran Education Society 11000.00 495521
23-12 Shri Gayatri Shakti Peeth, Jhansi 10000.00 5017140
19-01 Ramyash Pracharini Samiti, Jhansi 11000.00 507141
20-01 Shiv Pariwar Samaj Sewa Sansthan 5100.00 567148
02-02 Mahant Bihari Das,Mehandi Bag, Jhansi 5100.00 5117154
06-03 U RO SURGE 2010 25000.00 507160
08-03 Mr. Dinesh Kumar Dixit for Ma Durga Temple 11000.00 495535
YEAR TOTAL 191401.00 3784150.00
2010-2011
16-04 Hari Devi Smarak Nidhi 50000.00 529352
22-04 Sarv Brahmin Samaj Samiti, Barwasagar, Jhansi 11000.00 Cash
22-04 Yogacharya Mr. Chandrakant Lakhera 11000.00 Cash
25-04 Shri Sudama Prasad Goswami Vidhyalaya 11000.00 Cash
25-04 Madhuvan Gaushala, Talbehat 11000.00 Cash
26-04 Shri Krishna Sankeertan Satsang Samiti, Sipri Bazar, Jhansi 20000.00 Cash
11-.05 Mr. Rammanohar Kushwaha 5101.00 Cash
16-05 Maithil Samaj Samuhik Vivah Samaroh, Jhansi 5100.00 Cash
16-05 Hayaran Samaj Samuhik Vivah Samaroh, Jhansi 2100.00 Cash
29-05 Dev International Yoga Ceter, Kanpur 501.00 517654
30-05 Sarv Samaj Sudhar Samiti Jhansi 5100.00 529351
01-.06 Nisadh Vindhya Kashyap Samaj, Jhansi 5100.00 529354
17-08 Maharani Laxmi Bai Balika Vidhyalaya, Jhansi 50000.00 Cash
03-10 Nayagaon Navdurga Samiti 1100.00 Cash
09.-11 Visati Muslim Samaj, Jhansi 21000.00 4612
14-11 Prabhu Sri Ram Lal Sangeet Vidhyalya, Jhansi 20000.00 Cash
19-11 Shiv Pariwar Samuhik Vivah  31000.00
23-11 Sidhpeeth Parwasan 2100.00 Cash
25-11 Sidheshwar Hazaria Temple Jhansi 2100.00 Cash
28-11 Shivji Sai Baba Temple 501.00 Cash
19-12 Rani Laxmi Bai Tazia Kameti, Jhansi 5000.00 Cash
05-02 Second Nishad Samuhik Vivah Samiti, Jhansi 5100.00
  YEAR TOTAL 274903.00   4059053.00
(Rupees Forty Lac Fifty Nine Thousand Fifty Three only)
 
 
 
 
 
Shri K.N Singh
Board of Patrons
Dr. D.V Kapur
Board of Patrons
Shri B.K Goswami
Board of Patrons
Late Dr. (Pt.) Vishwanth Sharma
Founder
Board of Trustees
Shri Anurag Sharma
Chairman
Board of Trustees
Mrs. Shalini Bhargava
Managing Trustee
Board of Trustees
Padma Shri. Prakash Singh
Trustee
Board of Trustees
Air Commodore K.L.Bhatia
Trustee
Board of Trustees
Shri Satish Bhasin
Trustee
Board of Trustees
Shri Tribhuvan Singh Bhoj
Trustee
Board of Trustees
Col. B.D.Dangwal
Hon. Secretary
Board of Trustees
Managing Trustee

Labore et virtue. The terms of our trust dictum, hard work and moral excellence,.......

Founder’s Message

Our earnest endeavour to project the vision and mission of our Trust in the areas of education, human service, culture and spirituality.....

 
 

 

© Rani Laxmibai Group of Public Schools